Joke Stolting
Reconnective Healer®, QuantumTouch® Instructor en Therapeut.
 
Intake voor Workshop Kids en Energie/ Kids en Healing/Woensdagmiddag Kletsmiddag/
Help hoe overleef ik Digidwang/ Individueel consult
 
NAAM:.......................................................................
Adres:..........................................................................
Woonplaats:.................................................................
Geboortedatum:...........................................................
Telefoon nrs:................................................................
Emailadres:..................................................................
 
Geachte Cliȅnt,
U heeft voor U en/of uw kind gekozen voor een van de workshops Kids en Energie en/of Kids en Healing of voor de Woensdagmiddag Kletsmiddag of de Help..Hoe overleef ik Digidwang? 
 
Wilt U het volgende doorlezen, dateren en ondertekenen?
 
# In de workshops, de kletsmiddagen en de consulten wordt gewerkt met energie in allerlei vormen. Dit is     nooit een vervanging van de reguliere zorg van een arts of specialist.
#Wanneer U of uw kind onder behandeling is van een arts of specialist, dient U die behandeling altijd voort te zetten.
#Wanneer U of uw kind medicatie gebruikt voorgeschreven door een arts of specialist, mag U deze medicatie en behandeling alleen in overleg met de arts of specialist wijzigen.
# Ik kan U en/of uw kind geen verbetering in eventuele fysieke en/of psychische gesteldheid beloven.
# U en/of uw kind volgt de workshops en de healings altijd voor eigen risico.
# U en/of uw kind blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor uw en/of uw kinds eigen welbevinden.
 
Hierbij verklaart bovengenoemde cliënt akkoord te gaan met het bovengenoemde.
Datum:.....................................................................
Handtekening:.........................................................